Bij AutiCog wordt in de behandeling gewerkt met jonge kinderen in een ontwikkelingsfase van 0 tot 12 jaar, al dan niet met een verstandelijke beperking. Kinderen met een diagnose autisme, ADHD, ADD, DCD, angsten, leerstoornissen, hechtingsproblemen, problemen met de emotieregulatie, spanning/stressklachten, hoogsensitiviteit, gedragsproblemen, een achterstand in de fijne en/of grove motoriek … kunnen hier terecht voor een behandeling op maat.
Auticog streeft naar een persoonlijke aanpak waarbij het kind en de ouders zich gehoord voelen en waarbij kennis en een aangepaste ondersteuning op maat proactief veranderingen mogelijk maakt.
Auticog biedt vanuit expertise en ervaring een praktische en doelgerichte behandeling voor kinderen.
Spel, plezier en bewegen zijn de fundamenten van de behandeling waarin gestreefd wordt het kind zichzelf te laten ontdekken vanuit zijn sterke punten en het geloof in zichzelf.
Een kind op een speelse en uitnodigende manier laten groeien aangepast aan het niveau van zijn ontwikkeling en al de deelfacetten van zijn ‘zijn’ heeft me steeds heel erg geboeid. Ik geloof dat iedereen de kans moet krijgen om te ontwikkelen op zijn eigen tempo en de nodige aangepaste ondersteuning hiervoor zou moeten kunnen krijgen. De zoektocht naar een blij kind, die gelooft in zichzelf en zich begrepen voelt kan een hele beproeving zijn. Het is mijn passie dan ook om samen met (groot)- ouders op zoek te gaan naar de nodige stimulatie, aanpak en ondersteuning die het kind nodig heeft.
Om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan het kind en zijn gezin denk ik dat het ook noodzakelijk is om ook ruimer te kijken en hulpverleners, leerkrachten,… te sensibiliseren en te ondersteunen.
Auticog is een afkorting van de woorden autisme en Cognitie

Adres

Ons adres:

Endrachtlaan 35 3500 Hasselt

Telefoon: