is ‘s werelds belangrijkste examencommissie voor dans. De ISTD werd opgericht in 1904 en heeft vandaag het statuut van vzw. Het is de enige onderwijsinstelling die het ganse gamma aan dansexamens omvat op wereldvlak.
De voornaamste doelstelling van de ISTD is “het publiek te vormen in alle facetten van de danskunst”. Om dit doel te bereiken, spitst de ISTD zich toe op vier hoofdactiviteiten:
het promoten van de danskennis;
het handhaven en verhogen van het opleidingsniveau;
het mogelijk maken voor dansleraren om examens aan te bieden teneinde zich te kwalificeren in de specialiteiten van de ISTD , onderwezen door haar 10 000 leden wereldwijd;
het aanbieden, dankzij de cursusprogramma’s, van technieken die toelaten dansers op te leiden in het kader van hun professionele carrière.

De doelstelling van de Faculteit Imperial Classical Ballet , een afdeling van de ISTD , is het niveau en de appreciatiegraad van de klassieke dans te verhogen zowel wat de dansers als wat de leraren betreft. Sinds haar oprichting vijftig jaar geleden, oefent de faculteit van klassieke dans van de ISTD ( Imperial Classical Ballet Faculty) nog steeds in belangrijke mate invloed uit op de internationale bevordering van de klassieke Engelse stijl.

Adres

Ons adres:

PIVA Oudenaarde Minderbroederstraat 6 9700 Oudenaarde

Telefoon: