Belangrijker dan een school dichtbij…
…. is een school waar u en uw kind zich thuis voelen.

Wij hechten veel waarde aan:
het doorgeven van het Evangelie
het overdragen van een positief-christelijke levensvisie
goed onderwijs
nadruk op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen
orde, rust en regelmaat
verantwoorde onderwijsvernieuwing
openheid en een goed contact tussen school en thuis
U bent bij al onze scholen welkom voor een nadere kennismaking. Misschien vindt u het niet eenvoudig om een school voor uw kind te kiezen.
Goede informatie is belangijk! Kom gerust met uw vragen. Maak zo mogelijk vooraf een afspraak, telefonisch of via de mail.

Meer informatie? Kijk op www.hsn-scholen.nl