Dirk Oelius Engineering houdt zich bezig met:

  • Het bijhouden van de revisie gegevens van gebouwen/installaties.
  • Het bijhouden van de wijzigingen van gebouwen, installaties of machines zodat de eigen onderhoudsmedewerkers voor de juiste informatie beschikken. Dit wordt gedaan in Autocad of Revit (BIM modellen).
  • Het ondersteunen van de (project) engineeringgroep.
  • Het controleren van aangeleverde documentatie / tekeningen pakket van een installatie of machine.
  • Het ondersteunen van de adviesgroep bij het maken van een elektrotechnisch ontwerp. Dit gaat van het maken van een programma van eisen (PvE) voor de eigenaar/opdrachtgever van een object tot het maken van een detail ontwerp.
  • Het ondersteunen van de onderhoudsgroep bij het opzetten van onderhoudsdocumentatie en of tekeningen. Na een controle van de aangeleverde documentatie van een installatie deze complimenteren zodat de onderhoudsmedewerkers voldoende informatie hebben om onderhoud te plegen. Zowel correctief als preventief.
  • Het maken van richtlijnen op basis van normen. De uitgegeven richtlijnen zijn niet altijd toereikend voor de objecten/installaties van een eigenaar. Door het aanpassen van de richtlijnen kan dit wel worden bereikt. In de meeste gevallen gaan de instanties hier mee akkoord na bestudering van de opgezette richtlijnen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken bel dan 06-11882624 of mail naar Dirk@Oelius.nl

Adres

Ons adres:

Schuine Hondsbosschlaan 30 1851HP Heiloo

Telefoon:
E-mail: