EC&S staat voor Eerens Consultancy en Support.

Werkgebied:

Alle bedrijfsprocessen kunnen worden beschreven in kenmerkende parameters.
Door de toepassing van lean principes richten we ons op het maximaliseren van waarde toevoeging voor de klant, ofwel anders gezegd:
HET ELIMINEREN VAN DE VERSPILLINGEN IN HET PROCES.
Dit leidt tot een proces, waarbij de kwaliteit sterk verbetert, de productiviteit stijgt en de doorlooptijd significant (vaak met meer dan 80 %) vermindert.

Hierbij staat in onze werkwijze de mens centraal, waarbij we in teamverband op praktische wijze het proces analyseren en verbeteren.

Onze expertise richt zich vooral op productie bedrijven en logistieke dienstverleners.
Op het gebied van het verbeteren van bedrijfsprocessen, zowel in productie als in de ondersteunende en administratieve afdelingen door de toepassing van Lean manufacturing en Six Sigma, is een jarenlange ervaring met bewezen resultaat aanwezig.

Adres

Ons adres:

Flintdijk 27 4706 JX Roosendaal