Logisol Pro BVBA, Management, Logistieke Dienstverlening in Melle, Antwerpen 

Logisol Pro is gespecialiseerd in het optimaliseren van de distributie- en supply/demand chain kosten en logistiek. Samen met u zetten we een duidelijke strategie op, waarbij we streven naar een ideale mix tussen voorraadbeheer, distributienetwerking, transport en warehousing. Hierbij kijken we naar processen, organisatiestructuur, infrastructuur en IT-systemen. We zetten onze kennis graag in voor adviesopdrachten!

Logisol Pro, MelleLogisol Pro, Melle

Onze diensten:

*Optimalisatie, inrichting en aansturing van magazijnen en distributiecentra
*Optimalisatie en aansturing van transport- en distributie netwerken
*Optimalisatie van vraagvoorspelling en voorraadparameters.
*Outsourcing methode en contract- en SLA- templates
*Leveranciers samenwerking en service level agreements

Wij kunnen dit doen door een studieopdracht waarbij er aandacht is voor strategie, ASIS analyse, TOBE scenario’s, concept en analyse en implentatieplan. We kijken hierbij naar de flow en doen kwantitatieve analyses. Met behulp van dit onderzoek kunt u grote stappen maken, maar ze vergen meestal ook investeringen of samenwerkingen. Daarnaast kunnen we ook assesment uitvoeren waarbij we op zoek gaan naar verbeteringen binnen het huidige systeem. Dit onderzoeken we door middel van data-analyse en benchmarking.

Onze troeven:

*Wij zijn zelf actief op de markt en kennen hierdoor de markten en systemen
*Strategische, tactische, operationele kennis en de expertise om deze aan elkaar te koppelen
*Expert in logistieke processen
*Onafhankelijk van leveranciers en dienstverleners

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.