Het verrichten en (doen) uitvoeren van accountantswerkzaamheden en het verlenen van belastingadvies en financieel advies in alle voorkomende aangelegenheden, het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan, het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, het financieren van o.a. dochter- en/of groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24 a boek2 BW en/deelnemingen, gelden (doen) lenen.

Adres

Ons adres:

Oude Doesburbseweg 9 6901HG Zevenaar

Telefoon: