Wij werken vanuit de kernwaarden: veiligheid, respect, rust en regelmaat, samen, handelingsgericht en opbrengstgericht. Wij gaan ervan uit dat een kind optimaal kan presteren wanneer het lekker in zijn of haar vel zit. Daar kunnen we gezamenlijk voor zorgen, wij als school en u als ouder of verzorger. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met hartelijke groet, mede namens het team,

Linda van der Burgh (directrice)

Adres

Ons adres:

Frederik van Eedelaan 12 2624VH Delft

Telefoon: