Gespeciaiseerd in het opfokken van jongvee / kalveren voor de melkveehouderij.

Tevens allround agrarische bedrijfshulp, werkzaam in de melkveehouderij.

Adres

Ons adres:

De Wieren 52 9866TP Lutjegast

Telefoon:
Internet:

-